Instructies en achtergronddocumentatie

instructies wz wijzer

Het model achter de WoonZorgwijzer staat hier op hoofdlijnen omschreven. Indien u voor het eerst gaat werken met een responsive website van de WoonZorgwijzer, doet u er verstandig aan eerst de technische gebruikershandleiding door te nemen.

Handleidingen bij toepassing

De toepassingsmogelijkheden van de WoonZorgwijzer zijn zeer breed. Platform 31 heeft een algemene handleiding  geschreven voor het toepassen van de WoonZorgwijzer bij lokale vraagstukken. In samenwerking wordt gewerkt aan nadere omschrijvingen van de toepassing op specifieke thema's. Op dit moment zijn beschikbaar:

In de komende periode zullen steeds meer praktijkvoorbeelden ontstaan en zal mede op basis daarvan bovenstaande lijst verder worden uitgebreid. In Fact biedt samen met collega bureau's ook professionele ondersteuning bij de toepassing in lokale beleidstrajecten.

Methodische toelichting

De ontwikkeling van de WoonZorgwijzer is toegelicht in vijf uitgebreide rapportages:

  • In het rapport ‘beperkingenprofielen’ staat systematisch omschreven met welke beperkingen mensen met uiteenlopende aandoeningen te maken kunnen hebben.
  • In het rapport ‘kwantificering’ staat omschreven hoe het model waarmee de kans op aandoeningen is bepaald is opgebouwd.
  • In het rapport ‘naar een operationeel model’ staan de laatste methodische stappen beschreven: de actualisatie naar 2016, de prognose naar 2020 en de raming van het aantal personen met beperkingen.
  • In het rapport 'woonzorgwijzer 2.0' staat de update 2018 omschreven samen met de hierbij doorgevoerde verbeteringen in de applicatie en de achterliggende modellen.
  • In het rapport 'woonzorgwijzer 3.0' staan de bij de actualisatie van 2020 doorgevoerde verbeteringen omschreven.

Veel gestelde vragen

Bij de toepassing van de WoonZorgwijzer in de lokale praktijk zijn enkele relevante punten naar voren gekomen en vragen gesteld. Platform 31 heeft deze gebundeld in een document met FAQ. Dit document zal in de toekomst met enige regelmaat worden geactualiseerd.