Samenwerking

Ideeën over wat er nodig is én wat er mogelijk is, ontstaan door mensen met verschillende achtergronden bij elkaar te brengen. Vandaar dat In Fact haar innovatie-agenda opstelt, samen met deskundigen uit de wereld van onderzoek, beleid en praktijk. We denken hierbij niet in traditionele verhoudingen van opdrachtgever en opdrachtnemer, maar gaan op zoek naar de juiste coalities om innovaties te realiseren. Ook actoren die traditioneel in een opdrachtgeverrol zitten (corporaties, gemeenten, ministeries etc.) beschouwen wij bij onze innovaties als mede-ontwikkelaar.

Innovatie gedijt het beste bij samenwerking. Wij geven onze innovaties daarom vrijwel per definitie vorm met anderen die daar hun eigen kwaliteiten bij inbrengen. In Fact zelf combineert kennis over de beleidsthema’s duurzaamheid, leefbaarheid en wonen, zorg en welzijn met de meer fundamentele inzichten uit psychologie, demografie en planologie. Ook zijn we uiteraard creatief, vernieuwend en sterk in statistische en conceptuele  analyse.

Verbindingen leggen we met partijen die aanvullende kwaliteiten hebben: software ontwikkelen, geografische informatie verwerken, gegevens beheren of die fundamentele kennis hebben op relevante beleidsterreinen zoals economie , techniek, gezondheid, bestuurskunde, enzovoort. En natuurlijk met opdrachtgevers, die kennis hebben over de praktijk waarbinnen onze innovaties het verschil moeten gaan maken.

We zoeken continue naar partners met aanvullende kwaliteiten, tot op dit moment hebben we samengewerkt met de volgende partners:

  • RIGO Research en Advies
  • Object Vision
  • Atlas voor Gemeenten
  • Verwey Jonker Instituut
  • Platform 31
  • Ministerie van BZK
  • QDelft
  • Provincie Zuid-Holland
  • Baasgeo
  • Rijksuniversiteit Groningen