Onze missie

Besluitvormingsprocessen worden steeds complexer en het is vaak lastig de vele belangen en feiten op een juiste wijze te wegen. Er is een blijvende behoefte aan meer inzicht (hoe zit het echt?) en hoe met zaken om te gaan (waar heb ik invloed op?).

Stichting In Fact wil het beleid van actoren in het maatschappelijk veld op deze punten versterken. In Fact investeert daarvoor in de ontwikkeling van kennis en in de innovatie van instrumenten die niet ‘vanzelf’ uit de markt komen. We richten ons in het bijzonder op de thema’s 'zorg en welzijn', 'demografie en wonen' en 'de kwaliteit van de leefomgeving'.

In Fact is een initiatief van Johan van Iersel en Kees Leidelmeijer – beiden geassocieerd partner bij en voormalig directeur van RIGO Research en Advies. Gezamenlijk hebben zij geconstateerd dat veel innovatieve projecten moeizaam van de grond komen. Veel belangrijke vragen blijven hangen tussen wetenschappelijk onderzoek en de concrete vragen van opdrachtgevers waar onderzoeks- en adviesbureaus mee aan de slag gaan.

In Fact agendeert – samen met het veld – kennislacunes, formuleert projectvoorstellen die daar een antwoord op geven, voert projecten uit (in opdracht of in eigen beheer maar bij voorkeur samen met anderen) en ontwikkelt applicaties waar die kennis in is verwerkt en waar beleidsmakers concreet mee aan de slag kunnen.